استخدام

شرکت پارسه به تعدادی نیرو جهت امور زیر نیازمند است
  • بازاریاب خارج از شرکت
  • بازاریاب تلفنی
  • طراح و گرافیست
لطفا با شرکت در ساعات اداری تماس گرفته تا توضیحات به شما ارایه گردد